Press "Enter" to skip to content

37 – לילה חפר ואיתי קנדר – שיטת דיאלוג פתוח

0

בפרק 37 אנחנו מדברים עם לילה חפר ואיתי קנדר, מהמובילים של קידום שיטת הדיאלוג הפתוח בישראל. שיטת הדיאלוג הפתוח היא גישה חדשנית לטיפול ושיח בתחום בריאות הנפש שמקדמת… ניחשתם נכון – שיח כנה וישיר עם מטופלים ומעגלי התמיכה שלהם. נדבר איתם על איך שפה מעצבת את היחס שלנו ושל הסביבה למצבים נפשיים, ועל איך היכרות עם הספקטרום הרחב של מצבי תודעה יכולה לשפוך אור על מה שמתרחש בתוך נפש האדם. גם במצבי תודעה פסיכדליים.

תודה ללילה ואיתי על החכמה הישנה חדשה שהבאתם, תודה לרועי גבע על הסאונד, לאפיק נעים על העיצוב ולרני מגידו על הג'ינגל ????

אוהבים,יהב ומתן ????

לינקייה:דיאלוג פתוח – אתר, פייסבוק, יוטיוב / מחקרים אודות שיטת דיאלוג פתוח / דיאלוג פתוח – סרט דוקו / דן לסרי / רשימת מלוות דיאלוג פתוח / איתי קנדר / לילה חפר / ידע מניסיון / הרצאה של פטרישיה דיגן